Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Artist norapotworaFemale/Poland Recent Activity
Deviant for 8 Months
Needs Core Membership
Statistics 64 Deviations 1,520 Comments 9,946 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

deviantID

ToS | Price List


To do:
● smokepaw [FA] - digital painting [fullbody]
Droemar - digital painting [fullbody]

Waiting list:
● VectorArctivIceWolf [FA]- digital painting
● pumafgt - digital painting [fullbody]


AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconcomicscribe:
ComicScribe Featured By Owner Oct 13, 2016  Student General Artist
I ja również bardzo dziękuję za Watcha - mam tylko nadzieję, że kiedyś uda mi się na niego zasłużyć, choćby w drobnym stopniu. :) To zaszczyt!
Reply
:icondaschocolate:
DasChocolate Featured By Owner Oct 12, 2016  Professional Digital Artist
Wonderful artwork!
Reply
:iconsuuchann:
Suuchann Featured By Owner Oct 12, 2016
your art is so amazing!!!! ;;
Reply
:iconstitchy-face:
Stitchy-Face Featured By Owner Oct 4, 2016  Professional General Artist
Goodness you are so inspiring to me, I appreciate the watch so much! <3 
Reply
:iconnorapotwora:
norapotwora Featured By Owner Oct 4, 2016   General Artist
Aww, thank you so much and you're welcome!
Reply
:iconnitekuu:
Nitekuu Featured By Owner Sep 19, 2016   Digital Artist
you are so inspirational ;;
Reply
:iconnorapotwora:
norapotwora Featured By Owner Sep 24, 2016   General Artist
I'm glad you think so, thank you! ♥
Reply
:iconszopisko:
SZOPISKO Featured By Owner Sep 5, 2016
czesc! 
Reply
:iconnorapotwora:
norapotwora Featured By Owner Sep 5, 2016   General Artist
No cześć! Miło było trafić znów do Twojej galerii po tylu latach. Od razu poznałam po stylu.
Reply
:iconricodavey:
RICODAVEY Featured By Owner Aug 28, 2016  Hobbyist Digital Artist
Geez, masz cudowne rysunki ❤
Reply
Add a Comment: